Haberler

Başarı Kavramı

Çocuklarımıza anlatmamız gereken bir diğer olgu da “başarıdır”. Başarı, herkesin ulaşmak istediği bir hedeftir. Çocuklar da başarıya hemen ve kolay yoldan ulaşmak isterler. Oysaki başarının ardında azim, fedakarlık, sabır ve planlı çalışma vardır. Kısacası bir bedel vardır. Başarının bedeli önceden ödenmiştir. Başarısızlığın bedeli ise sonradan ödenir.

Çocuklar satranç sayesinde, başarılı olabilmek için yapılması gerekenleri çok daha rahat kavrayabilirler. Hiçbir oyun, satrançta olduğu gibi başarıyı dünya ölçeğinde kıyaslamalı olarak rakamlar ile ifade edemez. Çocuk çalışıp, oyunculuğunu ilerlettikçe, gerek ulusal (UKD) gerek uluslararası (ELO) kuvvet dereceleri artar.Bu artış ,verdiğiniz emek ve döktüğünüz alın teri ile doğru orantılıdır. Gerçek hayatta olduğu gibi …